Екс-заступник секретаря РНБО Гладковський «пригрів» бізнес на Кіпрі

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ ÑÍÁÎ Îëåã Ãëàäêîâñêèé âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è îáîðîíû Óêðàèíû â Êèåâå, â ñðåäó, 18 ôåâðàëÿ 2015 ã. Ôîòî Âëàäèìèðà Ñòðóìêîâñêîãî / ÓÍÈÀÍ

У декларації колишнього першого заступника секратря Ради нацбезпеки і оборони України Олега Гладковського НАПК знайшли сліди декларування помилкової інформації.

В декларації за 2015 рік, яку Гладковський виправляв, він промовчав про деякі свої статки. Чи не написав вартість своїх корпоративних прав в компанії RI-SYSTEM LIMITED, Кіпр, і що у його сина є корпоративні права в ТОВ «Кіевбіоенерго». Автомобіль сина він теж не став заносити в декларацію.

За підрахунками НАПК, сума, яку Гладковський сховав, становить близько 1,3 млн гривень. Висновки щодо цих правопорушень направлені в НАБУ.

Для інформації. У лютому — березні 2019 року програма «Наші гроші» оприлюднила розслідування про розкрадання в оборонному секторі України. За даними журналістів, фігуранти схеми заробили мінімум 250 млн грн під час війни на Донбасі.

У програмі йшлося про те, що учасники групи за допомогою фірм-«прокладок» скуповували контрабандою старі запчастини до військової техніки в Росії і в два — чотири рази дорожче перепродували їх заводам «Укроборонпрому».

Такою «прокладкою» виступав в тому числі завод «Кузня на Рибальському», який до 2018 року належав п’ятому президенту України Петру Порошенко. Згідно з розслідуванням, в схемі брали участь в тому числі нинішній глава «Укроборонпрому» Павло Букін, тодішній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і його син Ігор.

4 березня Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського. І 4 липня вже стало відомо, що Гладковський знову очолив автомобільну корпорацію «Богдан», президентом якої був з моменту її створення в 2005 році до відходу на державну службу.

Leave a Comment

Your email address will not be published.